İletişim

Küçükbakkalköy Mah. Yüksel Sok. No:3 Ataşehir/İstanbul

Sürdürülebilirlik

Dünya, yaşadığımız ülke, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Sürdürülebilirlik başlığı altında; kapsayıcılık, fırsat eşitliği, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele temel mücadele alanlarımızdır.

Pro Bono uygulamalarımız ve sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleme ve azaltma çabalarımızla da sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya çalışmaktayız.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynak tüketimimizi azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye özen göstermekteyiz.

Fırsat eşitliği ve Gelir adeleti, toplum, iş ortakları ve çalışanlarımız ile ilişkilerimizi düzenlerken merkeze aldığımız değerlerdir.Bu çerçevede Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamış bulunmaktayız.

İş Ettiği & Yolsuzlukla Mücadele

Holding, iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Yasa ve düzenlemelere tam uyumun hedeflendiği, evrensel insan hakları ilkelerini destekleyen, kurumsal vatandaşlığı temel bir anlayış olarak benimseyen iş yapış biçimi ise Holdingin yönetim anlayışın tezahürüdür.

Evrensel değerleri ve ülkesinin kalkınmasını öncelik edinen ve bu bağlamda sürekli artı değer yaratan Holding; herhangi bir siyasi düşünceyi benimsememeyi, siyasi kurum ya da kişilere maddi, ayni veya manevi destek vermemeyi prensip edinmiştir.

Holding şirketlerinin yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları konusunda düzenli eğitilmekte ve denetlenmektedir.

Küresel İlkeler

145 farklı ülkeden 10.000 kurumsal katılımcı ve paydaşın imzasının yer aldığı, Dünya genelindeki en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact – UNGC), Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlere, strateji ve operasyonlarını insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk yapmama çerçevesindeki evrensel prensiplere uyumlu hale getirmeleri ve toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrı yapıyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, özel sektör kuruluşlarını, aşağıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uymaya çağırıyor:

Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

Taraf olmanın tamamen gönüllülük esasına bağlı olduğu Sözleşme’ye Şekerlisoy Holding 6 Nisan 2020 tarihinde imza atmıştır. Bu imza ile Şekerlisoy Holding, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne taraf olarak yukarıda belirtilen 10 temel evrensel ilkeye uygun davranacağı ve bu çerçevede toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon alacağı taahhüdünde bulunmuştur.

https://www.unglobalcompact.org/

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Fırsat Eşitliği

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, bizim vazgeçilmez bir parçamızdır. Kurumların, ne kadar farklı kültür ve bakış açılarına sahiplerse o kadar başarılı olabildiğine inanmaktayız.

Ana hedefimiz hem kadınlara hem de erkeklere eşit fırsat ve gelişme imkanı sağlamaktır. Bu hedefimiz, Çeşitlilik & Kapsayıcılık konularında öncülük yapmamızın temel itici gücümüz olmasının yanı sıra, yetenek havuzumuzu büyütmemize ve pazardaki güçlü itibarımızı güçlendirmemize katkı sağlamaktadır. Fırsat eşitliğinin 6 alanına odaklanmaktayız.

Yaş
Engellilik
Etnik Köken & Kültür
Cinsiyet
Din
Cinsel kimlik

Holding olarak, çeşitliliği ve eşitliği yücelttiğimiz çalışma ortamları yaratmaya, her bireyin eşsizliğini kutlamaya ve duyulacak tüm sesleri teşvik etmeye devam edeceğiz.